Ruprechtická 746/111, 460 14 Liberec 14
tel./fax: 485 104 321, mobil: 602 439 488
info@contactreal.cz
  • NAŠE NABÍDKA
  • NAŠE POPTÁVKA
  • NABÍDNĚTE
  • KONTAKT
Ruprechtická 746/111,
460 14 Liberec 14
tel./fax: 485 104 321,
mobil: 602 439 488
info@contactreal.cz

Správa majetku

Pokud jste si pořídili nemovitost a zatěžují Vás problémy spojené s její správou, jsme tu pro Vás.

Na základě mandátní smlouvy jsme schopni se o ni za dohodnutou cenu dlouhodobě starat.

Jedná se především o tyto úkony:

- evidence předepsané pasportizace domu, bytů a nebytových prostor

- vedení evidenčních listů pro výpočet max. nájemného dle vyhl. MF ČR

- zajištění havarijních služeb

- zajištění údržby a oprav

- zajištění údržby, oprav a revizí technických zařízení

- zajištění smluvních dodávek služeb

- evidenci nájemců

- uzavírání a změny nájemních smluv

- mimosoudní vymáhání nájemného (dvě písemné upomínky)

- proplácení faktur spojených s údržbou domu a za služby

- provádění ročního zúčtování záloh na služby.

Po předchozí písemné dohodě jsme schopni provést i některé další úkony, které běžně do správy nemovitostí nespadají, např. soudní vymáhání nájemného a žaloby na vyklizení bytové jednotky.

Pokud se rozhodnete nebo potřebujete vice informací,  volejte 602439488.

 

  • TOP NABÍDKA
eBRANA s.r.o.
(c) 2005 Contact real, s. r. o.